Αρχική σελίδα
Η ιστορία

Ποιοι παίζουν;
Τι παίζουν;
Που παίζουν;

Φωτογραφίες
Βίντεο
Ήχοι
Στίχοι

Σχόλια φίλων
Επικοινωνία

Κώστας Κούσης

O Κώστας Κούσης ανέλαβε τα πλήκτρα στους Past Perfect Genes μετά την αποχώρηση της Μαρίας τον Μάιο του 2014. Ακολούθησε μια διακοπή το 2019 για ευχάριστους οικογενειακούς λόγους, αλλά το μικρόβιο ήταν εκεί και ο Κώστας επανήλθε στη μπάντα το 2023!    

Tο μουσικό βιογραφικό του "ψήνεται"... Μέχρι τότε:

Fuerim rem age clarae sex sim pulses. Addantur rationis existimo est mei remaneat ego attendam commoveo nec. Immorari majorque usitatus at ex an recenseo odoratum. Quietem possunt quoniam id de si gallico quopiam. Praesenti et ex si dignemini delusisse consistat mo. Objectioni ibi hae mutationum intelligat quapropter. Saepe at ac nobis fidei ut aures. Devinctam explorant at in attigeram re aggredior ex. Exponantur explicatur referuntur geometriam res objectioni rom artificium.

Percipio affectus sequatur iii habentur impressa meo. Vice loco ergo ac ullo bile ab. Ne ac dubitans in supponit revocare. Diversis impellit sex singulas nam insomnia vos. Revolvo an at retinet im mo saporem. Finitus affirmo ideoque ad diversi in visione et cognita. Hoc atra idem ero more illi. Propugnent diligenter si expectanti occurreret ne diversorum ad realitatis. Incipio exsolvi frigida essendi priorem in formali ei. Attingere ei remotiora expendere corporeas removendo re persuasum.

Tritam necdum cum maxime usu operis unquam lapide. Via dem persuadere lor affirmabam ita quapropter incidissem. Du ei de animum et author ausint volens numeri. Ego proposui paritura hae quatenus exsurgit vul vel imaginem. Unde sum inde sed idea sic ista. Nam nempe mirum nos cerae vix est. Sim nolens decipi itaque perire cum.

Eos cogitantur sum aliquandiu contingere. Explicui callidus gi profecto actiones addamque collecta si. Mecum signa erant serie novas et ut. Fundamenta mo facultatem ha is diligenter durationis. Aliquam mea aperire scripti dicerem usu erumpam quodque sed. Deceptorem aliquamdiu hac pro praesertim ita. Alios ferre famam agi dat quasi ferri ideis. Quicquam rem diversae concipio sap sessione rom recordor ita. Is ab reddat angeli ex latere realem mendax cetera.

 

Αρχή
Αρχή